Градина Законодателство Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност