Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност
Процедурата, при която може да се премахне дадено улично или декоративно дърво, храст и дори цвете е регламентирана през 2001год в Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система. Органът, отговарящ за...
Наредба 4 чл. 13 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Член 13 от тази наредба определя по какъв начин се формулира задание за изготвяне на инвестиционен проект за озеленяване и ландшафтен дизайн на дадена зелена площ. Изготвянето на задание по тази наредба е от изключително...
Чл 1, 2, 3 и 4 от наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Чл.1. (1) С наредбата се определят обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, както и на свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране. С тази наредба и нейните изисквания...
чл.5 от Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Чл. 5. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране: 1. представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото; Всяка камара...
чл. 6 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Чл. 6. За изпълнение на основните цели по чл. 5 Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) поддържат и актуализират регистри на лицата с пълна проектантска...
Съвети за градината
klamer2
Градина

Нашият сайт използва бисквитки. С посещението му, Вие се съгласявате с Декларация за поверителност на сайта и употреба на бисквитки. За да научите повече за "бисквитките", които използваме Вижте тук.

Приемам "бисквитките" от този сайт