Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност
Процедурата, при която може да се премахне дадено улично или декоративно дърво, храст и дори цвете е регламентирана през 2001год в Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система. Органът, отговарящ за...
Наредба 4 чл. 13 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Член 13 от тази наредба определя по какъв начин се формулира задание за изготвяне на инвестиционен проект за озеленяване и ландшафтен дизайн на дадена зелена площ. Изготвянето на задание по тази наредба е от изключително...
Чл 1, 2, 3 и 4 от наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Чл.1. (1) С наредбата се определят обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, както и на свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране. С тази наредба и нейните изисквания...
чл.5 от Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Чл. 5. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране: 1. представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото; Всяка камара...
чл. 6 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Чл. 6. За изпълнение на основните цели по чл. 5 Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) поддържат и актуализират регистри на лицата с пълна проектантска...
НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ
Българският ПРАВОСЛАВЕН каталог в Интернет - Pravoslavieto.com Българският православен каталог в Интернет - www.Pravoslavieto.com. Съдържа най-богатата колекция от четива относно историята, доктрината и живота на Православната църква: обширна и систематизирана православна читалня; новини, анализи и интервюта; Синодална Библия, тълкувания и справочници; Православен календар и проповеди; жития и писания на светиите; Св. Литургия, молитвослов, църковна музика; българските канонични православни общности по света и др. Добре дошли! THE complete collection of traditional Eastern Оrthodox readings in Bulgarian (and other languages) on the Internet. Information on the history, doctrine, and life of the Orthodox Church.
Съвети за градината
klamer2
Градина

Нашият сайт използва бисквитки. С посещението му, Вие се съгласявате с Декларация за поверителност на сайта и употреба на бисквитки. За да научите повече за "бисквитките", които използваме Вижте тук.

Приемам "бисквитките" от този сайт